محصولات آموزشی تیم ما برای متقاضیان تحصیل دردانشگاه های کشور آلمان
فهرست بستن

محصولات

نمونه سوالات امتحانات نهایی ( کالج )

نمونه سوالات امتحانات نهایی ( FSP ) کالج های آلمان

کتاب آمادگی آزمون ریاضی ( کالج )

نمونه سوالات ریاضی کالج های آلمان به همراه پاسخ تشریحی

کتاب آمادگی آزمون B1

آمادگی آزمون گوته بخش Sprechen و Schreiben

کتاب آمادگی آزمون زبان آلمانی ( کالج )

نمونه سوالات امتحانات ورودی کالج های آلمان + پاسخ تشریحی