بررسی شرایط تحصیلی در مقطع تحصیلی کالج در کشور آلمان توسط دانشجویان کشور آلمان (پادکست)
فهرست بستن

مقطع تحصیلی کالج و لیسانس در آلمان

تحصیل-در-آلمان

پادکست - کالج در آلمان

سرفصل دروس انواع کالج ها در آلمان

بعد از یافتن اینکه شما شرایط ورود به کالج را دارید باید متوجه این موضوع شوید که کالج ها بر اساس نوع رشته انتخابی قصد تحصیل شما به انواع زیر تقسیم می شوند. این نکته حائز اهمیت است که بدانید رشته های زیر به طور نرمال به نوع کالجی که خواهم گفت مربوط خواهند شد و امکان تغییر در کالج ها هست. به طور مثال رشته شیمی در بعضی کالج ها به نوع M مربوط و در بعضی دیگر به نوع T مربوط می شود.

 نکته دیگر اینکه حضور در کلاس های کالج اجباری است و تنها در صورتی که مدرک زبان TestDaf و یا DSH داشته باشید معاف از شرکت در کلاس های زبان آلمانی خواهید بود (با تصمیم نهایی کالج)

📘 نوع M-kurs
متقاضیان تحصیل در رشته های پزشکی دندانپزشکی داروسازی دامپزشکی زیست شناسی کشاورزی جنگلداری … رشته های مرتبط با علوم زیستی و تجربی اکثرا به نوع M مربوط می شودند.
دروس و مقدار حدودی تدریس در هفته این نوع کالج : (در کالج ها مقدار تدریس ویا یک درس اضافه گاها متفاوت خواهد بود)
زیست 6 ساعت
شیمی 6 ساعت
ریاضی 4 ساعت
فیزیک 4 ساعت
زبان آلمانی 10 ساعت

📘 نوع T-kurs
متقاضیان تحصیل در رشته های معماری برق کامیپوتر عمران ریاضیات فیزیک … رشته های مرتبط با ریاضی فیزیک و مهندسی اکثرا به نوع T مربوط می شودند.
دروس و مقدار حدودی تدریس در هفته این نوع کالج : (در کالج ها مقدار تدریس ویا یک درس اضافه گاها متفاوت خواهد بود)
شیمی 4 ساعت
ریاضی 8 ساعت
فیزیک 8 ساعت
زبان آلمانی 10 ساعت

📘 نوع G-kurs
متقاضیان تحصیل در رشته های هنر علوم اجتماعی علوم انسانی … اکثرا به نوع G مربوط می شوند.
دروس و مقدار حدودی تدریس در هفته این نوع کالج : (در کالج ها مقدار تدریس ویا یک درس اضافه گاها متفاوت خواهد بود)
ادبیات 6 ساعت
تاریخ 4 ساعت
مطالعات اجتماعی 4 ساعت
زبان آلمانی 10 ساعت

📘 نوع W-kurs
متقاضیان تحصیل در رشته های اقتصاد مدیریت حسابداری… اکثرا به نوع W مربوط می شوند.
دروس و مقدار حدودی تدریس در هفته این نوع کالج : (در کالج ها مقدار تدریس ویا یک درس اضافه گاها متفاوت خواهد بود)
ریاضی 8 ساعت
اقتصاد و مدیریت 8 ساعت
انگلیسی 5 ساعت
مطالعات اجتماعی 2 ساعت
زبان آلمانی 10 ساعت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید