فهرست بستن

ZAB Deutschland

در صورتی که مدرک دانشگاهی ( حداقل لیسانس ) خود را در خارج از خاک آلمان دریافت کردید و قصد کار، تحصیل و یا گذراندن دوره های آوسبیلدونگ در خاک آلمان را دارید، ابتدا باید اعتبار مدرک دانشگاهی خود را در آلمان بررسی کنید و تاییدیه های لازم را دریافت کنید. وظیفه بررسی اعتبار مدارک دانشگاهی دریافت شده در خارج از خاک آلمان به عهده ارگانی به اسم Zentralle fuer auslaendische Bildungswesen یا به اختصار ZAB میباشد.

job Germany

0