فهرست بستن

مطالب

پرستاری در آلمان

بررسی شرایط کار و دوره های پرستاری در کشور آلمان ویژه متقاضیان این رشته و پرستارانی که قصد مهاجرت کاری با کشور آلمان را دارند

سازمان Uni Assist چیست؟

این سازمان درواقع پلی است میان دانشجویان و دانشگاه‌های آلمان. این سازمان که امروزه با حدود 200 دانشگاه آلمان مشغول به همکاری است، کار بررسی اولیه پرونده‌های متقاضیان بین‌المللی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آلمان را دارند انجام می‌دهد.

0